Aktualita/News

Kniha Levitace - 120 stran, 95 fotografií. Kontaktujte mne v případě zájmu. Výstava Galerie Na Proti, Pardubice

Jan Mlčoch

Jan zcela jistě patří mezi amatérské fotografy. Tím nechci jeho tvorbu nikterak zlehčovat, chápejme toto slovo v jeho prvotním přejatém významu, tedy jako člověka, který nějakou činnost nedělá pro obživu, nýbrž pro potěšení. Slovo je odvozeno od latinského amare, což znamená mít rád, milovat. Jan focení opravdu miluje. Zmítá jím neovladatelná potřeba tvorby. On fotit prostě musí.

Zhruba v pětadvaceti letech začal Jan experimentovat s luminografií, fotografickou technikou využívající velmi dlouhé časy expozice a práce se světlem. Fotí na černobílý svitkový film a po jeho vyvolání fotografie sám zvětšuje bez jakéhokoli pozdějšího digitálního upravování. Tato nevšední technika mu uchvátila a zcela opanovala jeho tvorbu.